ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
07 พ.ค. 2567 infographic แนวทางในการสอดส่องของ ก.ธ.จ..pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
13 มี.ค. 2567 แนวทางการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.พ. 2567 รูปแบบและข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายราชการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบกับข้อความ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
06 ก.ย. 2566 แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
15 พ.ย. 2565 หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 2565 ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 2565 บทความ ก.ธ.จ. ตัวแทนภาคประชาชนในการสอดส่องหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 2565 การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 2565 การขออนุญาตใช้เครื่องหมาย นร. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
04 ก.พ. 2565 การนับองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>