ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

01 มิ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
15 พ.ย. 2565 หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 2565 ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 2565 บทความ ก.ธ.จ. ตัวแทนภาคประชาชนในการสอดส่องหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 2565 การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษา ก.ธ.จ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 2565 การขออนุญาตใช้เครื่องหมาย นร. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
04 ก.พ. 2565 การนับองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
15 ต.ค. 2564 การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
25 ส.ค. 2564 แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้ง ก.ธ.จ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ในจังหวัด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
09 ส.ค. 2564 การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
25 มิ.ย. 2564 การดำเนินการสรรหากรรมการ ก.ธ.จ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภา อบจ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>