ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

06 มิ.ย. 2567

Infographic ถาม-ตอบ ประเด็น ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา ก.ธ.จ. กับการสมัครรับเลือกเป็น สว.

อ่านต่อ >
04 มิ.ย. 2567

Infographic แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.

อ่านต่อ >
04 มิ.ย. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
08 มี.ค. 2567
ภาคใต้
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกระบี่  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดหนองคาย ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายขื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการ ก.ธ.จ. กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู  ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาคเหนือ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตาก ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพะเยา ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลำพูน ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลดเอกสาร    
๑๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลดเอกสาร     

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตาก ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพะเยา ดาวน์โหลดเอกสาร 
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลำพูน ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาคกลาง
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอ่างทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลพบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคตะวันออก
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตราด ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครนายก ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดระยอง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร