ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

01 มิ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
29 พ.ค. 2566
ภาคใต้
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพังงา ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดหนองคาย ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายขื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
       รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลดเอกสาร


ภาคเหนือ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตาก ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพะเยา ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลำพูน ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. กรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตาก ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร


ภาคกลาง
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๐. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดอ่างทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลพบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๑๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาคตะวันออก
๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดตราด ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครนายก ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลดเอกสาร
๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดระยอง ดาวน์โหลดเอกสาร