ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

27 ก.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
27 ก.ย. 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
22 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566
อ่านต่อ >
20 ก.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2566
อ่านต่อ >
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>