ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

01 มิ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
01 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
31 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
31 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
31 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์
อ่านต่อ >
30 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
29 พ.ค. 2566
รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)
อ่านต่อ >
29 พ.ค. 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
อ่านต่อ >
27 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
26 พ.ค. 2566
การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา
อ่านต่อ >
26 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
26 พ.ค. 2566
การธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
25 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566
อ่านต่อ >
25 พ.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2566
อ่านต่อ >
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>