ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

04 เม.ษ. 2567

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
13 มี.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านต่อ >
08 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2562
 • ปีงบประมาณ 2563
 • ปีงบประมาณ 2564
 • ปีงบประมาณ 2565
 • ปีงบประมาณ 2566
เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
01 พ.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. แพร่ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
01 พ.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
01 พ.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. น่าน ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
01 พ.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. เชียงราย ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. นครพนม ครั้งที่ 3/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. มุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. สกลนคร ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ราชบุรี ครั้งที่ 3/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. พังงา ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF