ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

27 ก.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2562
 • ปีงบประมาณ 2563
 • ปีงบประมาณ 2564
 • ปีงบประมาณ 2565
 • ปีงบประมาณ 2566
เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ระยอง ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. นครปฐม ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. นนทบุรี ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
08 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
08 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ยโสธร ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
08 ก.ย. 2566 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ตาก ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF