ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายละเอียด ข้อกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ 5)

อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2567

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2562
 • ปีงบประมาณ 2564
 • ปีงบประมาณ 2565
 • ปีงบประมาณ 2566
 • ปีงบประมาณ 2567
เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
25 ก.ค. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. นครนายก ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
24 ก.ค. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 มิ.ย. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. จันทบุรี ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 มิ.ย. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. สระแก้ว ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
18 มิ.ย. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ตราด ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
06 มิ.ย. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
05 มิ.ย. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
31 พ.ค. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อุดรธานี ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
30 พ.ค. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. หนองคาย ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
30 พ.ค. 2567 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. หนองคาย ครั้งที่ 2/2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF