ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

30 พ.ย. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
30 พ.ย. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
30 พ.ย. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2562
 • ปีงบประมาณ 2564
 • ปีงบประมาณ 2565
 • ปีงบประมาณ 2566
เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
22 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
22 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ยะลา ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
21 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ระนอง ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
21 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. นราธิวาส ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. พังงา ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ปัตตานี ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
19 ก.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ตรัง ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF