ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

01 มิ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2561
 • ปีงบประมาณ 2562
 • ปีงบประมาณ 2564
 • ปีงบประมาณ 2565
 • ปีงบประมาณ 2566
เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการทั้งหมด
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
02 มิ.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ยโสธร ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
01 มิ.ย. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
31 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
30 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
30 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
25 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
24 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. สุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
23 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ตาก ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
22 พ.ค. 2566 ระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF