ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

04 เม.ษ. 2567

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ >
13 มี.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อ่านต่อ >
08 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
16 ก.พ. 2567
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ช่วงเช้าจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ช่วงบ่าย พบผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายพิริยะ ฉันทดิลก) เพื่อหารือข้อราชการ และประชุม ก.ธ.จ.อ่างทอง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง