ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

27 ก.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
01 มิ.ย. 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นายทัศพันธ์   พงษ์เภตรา) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบงานไฟฟ้า พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 30,000,000 บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี #ผตนรเขตตรวจราชการที่14
#คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ