ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

27 ก.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
01 มิ.ย. 2566
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และลงพื้นที่สอดส่องโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 2) โครงการติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือเพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นายเรวัต  อารีรอบ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นางเสาวลักณ์  จันทร์แก้ว) และผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง (นายประสิทธิ์  โยธารักษ์) ร่วมให้รายละเอียดโครงการ

#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี #ผตนรเขตตรวจราชการที่
#คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต