ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

27 ก.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
21 ส.ค. 2566


ส่งประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ >>> Click


เอกสารประกอบการอบรม
แบบประเมิน
  • ครั้งที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก  >>> Click
  • ครั้งที่ 2 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน >>> Click
  • ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ >>> Click
  • ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >>> Click