ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

01 มิ.ย. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
01 มิ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
14 มี.ค. 2566 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) พร้อมด้วย ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา (ชุดที่ 5) พบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแนะนำตัว และเป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา (ชุดที่ 5) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ช่วงบ่าย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางคล้า ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา