ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

15 ต.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
15 ต.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
23 ส.ค. 2562

บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านต่อ >
โปรดระบุเขตตรวจราชการ
  • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
  • เขตตรวจราชการที่ 1
  • เขตตรวจราชการที่ 2
  • เขตตรวจราชการที่ 3
  • เขตตรวจราชการที่ 4
  • เขตตรวจราชการที่ 5
  • เขตตรวจราชการที่ 6
  • เขตตรวจราชการที่ 7
  • เขตตรวจราชการที่ 8
  • เขตตรวจราชการที่ 9
  • เขตตรวจราชการที่ 10
  • เขตตรวจราชการที่ 11
  • เขตตรวจราชการที่ 12
  • เขตตรวจราชการที่ 13
  • เขตตรวจราชการที่ 14
  • เขตตรวจราชการที่ 15
  • เขตตรวจราชการที่ 16
  • เขตตรวจราชการที่ 17
  • เขตตรวจราชการที่ 18
โปรดเลือกจังหวัด
  • โปรดเลือกจังหวัด
ปีงบประมาณ {year}
  • โปรดเลือกปีงบประมาณ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ไม่พบข้อมูล