ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

03 ส.ค. 2560

การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3 22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
03 ส.ค. 2560
การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
อ่านต่อ >
03 พ.ย. 2559
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายและเครือข่าย
อ่านต่อ >
28 ก.ย. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ครั้งที่ ๘
อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2559
หนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ
อ่านต่อ >
11 ส.ค. 2559
ประมวลภาพงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ >
25 ก.ค. 2559
ผต.นร.เขต 12 (พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ. มหาสารคาม ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
อ่านต่อ >
25 ก.ค. 2559
นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2559 และสอดส่องโครงการในพื้นที่
อ่านต่อ >
21 ก.ค. 2559
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้เป็นประธานในการประชุม ก.ธ.จ. ปัตตานี ครั้งที่ 3/2559 และลงพื้นที่เพื่อสอดส่องการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบ้านสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านต่อ >
21 ก.ค. 2559
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2559 และ ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ >
15 ก.ค. 2559
นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และช่วงบ่ายลงพื้นที่สอดส่องการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านต่อ >
14 ก.ค. 2559
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ และลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์
อ่านต่อ >
14 ก.ค. 2559
ผต.นร. เขต ๔ (นายนพปฎล เมฆเมฆา) เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ. ราชบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ และลงสอดส่องพื้นที่
อ่านต่อ >
13 ก.ค. 2559
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๒ และ ๑๘ (นายอิสระ ศิริวรภา) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
อ่านต่อ >
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>