ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

09 เม.ษ. 2564

แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในจังหวัด

อ่านต่อ >
29 มี.ค. 2564

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
25 มี.ค. 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
09 เม.ษ. 2564
แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในจังหวัด
อ่านต่อ >
29 มี.ค. 2564
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อ่านต่อ >
25 มี.ค. 2564
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
อ่านต่อ >
17 มี.ค. 2564
Infographic โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อ่านต่อ >
15 มี.ค. 2564
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว นครพนม จังหวัดนครพนม
อ่านต่อ >
15 มี.ค. 2564
เอกสารบรรยาย และผลการระดมความคิดเห็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว นครพนม จังหวัดนครพนม
อ่านต่อ >
04 ก.พ. 2564
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคเหนือ)
อ่านต่อ >
01 ก.พ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ >
01 ก.พ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ >
20 ม.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่านต่อ >
18 ม.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เขตตรวจราชการที่ ๑๗)
อ่านต่อ >
22 พ.ย. 2563
สรุปประเด็นข้อสงสัยและคำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการสรรหา การดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
อ่านต่อ >
20 ส.ค. 2563
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)
อ่านต่อ >
29 ก.ค. 2563
เอกสารบรรยาย "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
อ่านต่อ >
29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ >
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >>