ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

31 พ.ค. 2561

กำหนดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

อ่านต่อ >
15 พ.ค. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
03 เม.ษ. 2561

สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
03 ส.ค. 2560 วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 - 19.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี
067 - 0 - 06895 - 0 เพื่อรัฐบาลนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยด่วนต่อไป โดยมี นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน