ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

03 เม.ษ. 2561

สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
26 มี.ค. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
29 ม.ค. 2561

ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
03 พ.ย. 2559 สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายและเครือข่าย ซึ่งได้กำหนดทั้งหมด 8 ครั้ง โดยดำเนินการเสร็จแล้วดังนี้
**ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก
- คำบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)>>ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 1 >>ดาวน์โหลดเอกสาร 
**ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 2 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
**ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2559 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 3 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
**ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 4 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
**ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 5 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
**ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรด์ นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 6 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
**ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2559 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 7 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
**ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2559 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- คำบรรยายเรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)>>ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ.และเครือข่าย ครั้งที่ 8 >>ดาวน์โหลดเอกสาร