ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3 28 ก.พ. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3

อ่านต่อ >
24 ก.พ. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
03 พ.ย. 2559

สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย

อ่านต่อ >
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (รายละเอียด)
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
28 ก.พ. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3
ภาคใต้
1. จังหวัดยะลา ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
2. จังหวัดภูเก็ต  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
3. จังหวัดพังงา ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
4. จังหวัดสตูล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
5. จังหวัดตรัง  ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
6. จังหวัดปัตตานี ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
7. จังหวัดระนอง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
8. จังหวัดพัทลุง ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
9. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
10. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
11. จังหวัดชุมพร ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
12. จังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
13. จังหวัดนราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคกลางและภาคตะวันออก
1. จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
2. จังหวัดเพชรบุรี  ประกาศ ณ วันที่  17 มีนาคม 2559>> ดาวน์โหลดเอกสาร
3. จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
4. จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
5.  จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
6. จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
7. จังหวัดสระบุรี ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
8. จังหวัดอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
9. จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
10. จังหวัดตราด ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
11. จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
12. จังหวัดชัยนาท ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
13. จังหวัดอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
14. จังหวัดนครนายก ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
15. จังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
16. จังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
17. จังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
18. จังหวัดปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
19. จังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
20.จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
21. จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
22. จังหวัดลพบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
23. จังหวัดสมุทรปรการ ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
24. จังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560>>ดาวน์โหลดเอกสาร
25. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560>>ดาวน์โหลดเอกสาร


ภาคเหนือ
1. จังหวัดลำปาง  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
2. จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
3. จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
4. จังหวัดน่าน ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
5. จังหวัดสุโขทัย ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
6. จังหวัดพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
7. จังหวัดแพร่ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
8. จังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
9. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
10.จังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
11.จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
12 จังหวัดพิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
13.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสา
14.จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
15.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
16.จังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
17. จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560>>ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. จังหวัดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
2. จังหวัดอุดรธานี  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559>> ดาวน์โหลดเอกสาร
3. จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
4. จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
5. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน  2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
6. จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
7. จังหวัดมุกดาหาร ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
8. จังหวัดหนองคาย ประกาศ ณวันที่ 14 มิถุนายน 2559 >> ดาวน์โหลดเอกสาร
9. จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
10.จังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร
11.จังหวัดบึงกาฬ ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม  2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
12.จังหวัดเลย ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
13.จังหวัดยโสธร ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
14. จังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
15. จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 9 ธ้ันวาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
16. จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
17. จังหวัดขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559>>ดาวน์โหลดเอกสาร
18. จังหวัดชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560>>ดาวน์โหลดเอกสาร