ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

03 เม.ษ. 2561

สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
26 มี.ค. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
29 ม.ค. 2561

ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
  • ปีงบประมาณ 2561
02 เม.ษ. 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด DOC
29 มี.ค. 2561 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ลพบุรี 5/60 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
29 มี.ค. 2561 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ชัยนาท 5/60 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
26 มี.ค. 2561 การประชุม ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
26 มี.ค. 2561 การประชุม ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
16 มี.ค. 2561 การประชุม ก.ธ.จ. ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
15 มี.ค. 2561 การประชุม ก.ธ.จ. นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
15 มี.ค. 2561 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. อ่างทอง ครั้งที่ 6/2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
15 มี.ค. 2561 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
15 มี.ค. 2561 รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ชัยนาท ครั้งที่ 5/2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF