ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

31 พ.ค. 2561

กำหนดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

อ่านต่อ >
15 พ.ค. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
03 เม.ษ. 2561

สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
  • ปีงบประมาณ 2561
09 มิ.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
08 มิ.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
07 มิ.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
31 พ.ค. 2561 การประชุม ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 และการประชุม ก.ธ.จ. ลำพูน ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
30 พ.ค. 2561 การประชุม ก.ธ.จ. เชียงราย ครั้งที่ 2/2561 และการประชุม ก.ธ.จ. พะเยา ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
25 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
25 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
24 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
24 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
23 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF