ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

09 เม.ษ. 2564

แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในจังหวัด

อ่านต่อ >
29 มี.ค. 2564

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
25 มี.ค. 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
  • ปีงบประมาณ 2561
  • ปีงบประมาณ 2562
  • ปีงบประมาณ 2563
24 ก.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
23 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
22 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
14 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
09 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
06 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
03 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
02 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
01 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF