ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

02 พ.ย. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
17 ส.ค. 2561

สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >
04 ก.ค. 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

อ่านต่อ >
ปีงบประมาณ 2561
  • ปีงบประมาณ 2561
  • ปีงบประมาณ 2562
24 ก.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
23 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
22 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
20 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
14 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
09 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
06 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
03 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
02 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
01 ส.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF