ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

18 ต.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ >
29 ก.ย. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ >
21 ก.ย. 2560

ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

อ่านต่อ >
ข้อมูลทั่วไป
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2
 • โปรดระบุเขตพื้นที่ (ภาค)
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
 • โปรดระบุจังหวัด
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดอุทัยธานี
กำลังโหลดข้อมูล ...

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้
ตารางแสดงข้อมูลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจำแนกตามเขตตรวจราชการ
รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี (ประธาน ก.ธ.จ.)
เขตพื้นที่ (ภาค)
เขต
ตรวจ
ราชการ
จังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นางประภาศรี บุญวิเศษ ภาคเหนือ
16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคเหนือ
17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ภาคเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นายอิสระ ศิริวรภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก
6 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี นางสาวปภัสมน อมราลิขิต ภาคใต้
7 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นางประภาศรี บุญวิเศษ ภาคใต้
8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคใต้
รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ภาคกลางและภาคตะวันออก
2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ภาคกลางและภาคตะวันออก
รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว นายไพโรจน์ อาจรักษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นายไพโรจน์ อาจรักษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี นายจิรายุ นันท์ธราธร ภาคเหนือ