ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

03 ส.ค. 2560

การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3 22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3

อ่านต่อ >
ข้อมูลทั่วไป
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2
 • โปรดระบุเขตพื้นที่ (ภาค)
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
 • โปรดระบุจังหวัด
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดอุทัยธานี
กำลังโหลดข้อมูล ...

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้
ตารางแสดงข้อมูลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจำแนกตามเขตตรวจราชการ
รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี (ประธาน ก.ธ.จ.)
เขตพื้นที่ (ภาค)
เขต
ตรวจ
ราชการ
จังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ
1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ภาคกลาง
รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
18 กำแพงเพชร นายจิรายุ นันท์ธราธร ภาคเหนือ