ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3 22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3

อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
03 พ.ย. 2559

สรุปผลการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับ ก.ธ.จ. และเครือข่าย

อ่านต่อ >
ข้อมูลทั่วไป
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2
 • โปรดระบุเขตพื้นที่ (ภาค)
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
 • โปรดระบุจังหวัด
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดอุทัยธานี
กำลังโหลดข้อมูล ...

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้
ตารางแสดงข้อมูลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจำแนกตามเขตตรวจราชการ
รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี (ประธาน ก.ธ.จ.)
เขตพื้นที่ (ภาค)
เขต
ตรวจ
ราชการ
จังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
6 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี นายสมพาศ นิลพันธ์ ภาคใต้
7 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นายจิรายุ นันท์ธราธร ภาคใต้
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นายวีระชัย ชมสาคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร นายสมพาศ นิลพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นายประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายวีระชัย ชมสาคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นางประภาศรี บุญวิเศษ ภาคกลาง
2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นางประภาศรี บุญวิเศษ ภาคกลาง
3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว นายไพโรจน์ อาจรักษา ภาคกลาง
4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นายนพปฎล เมฆเมฆา ภาคกลาง
รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ภาคเหนือ
18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ภาคเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ภาคกลาง
9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง นายนพปฎล เมฆเมฆา ภาคกลาง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นางประภาศรี บุญวิเศษ ภาคเหนือ
16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคเหนือ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคใต้