ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

31 พ.ค. 2561

กำหนดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

อ่านต่อ >
15 พ.ค. 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
03 เม.ษ. 2561

สรุปผลโครงการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
ข้อมูลทั่วไป
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2
 • โปรดระบุเขตพื้นที่ (ภาค)
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • โปรดระบุเขตตรวจราชการ
 • เขตตรวจราชการที่ 1
 • เขตตรวจราชการที่ 2
 • เขตตรวจราชการที่ 3
 • เขตตรวจราชการที่ 4
 • เขตตรวจราชการที่ 5
 • เขตตรวจราชการที่ 6
 • เขตตรวจราชการที่ 7
 • เขตตรวจราชการที่ 8
 • เขตตรวจราชการที่ 9
 • เขตตรวจราชการที่ 10
 • เขตตรวจราชการที่ 11
 • เขตตรวจราชการที่ 12
 • เขตตรวจราชการที่ 13
 • เขตตรวจราชการที่ 14
 • เขตตรวจราชการที่ 15
 • เขตตรวจราชการที่ 16
 • เขตตรวจราชการที่ 17
 • เขตตรวจราชการที่ 18
 • โปรดระบุจังหวัด
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดอุทัยธานี
กำลังโหลดข้อมูล ...

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้
ตารางแสดงข้อมูลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจำแนกตามเขตตรวจราชการ
รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี (ประธาน ก.ธ.จ.)
เขตพื้นที่ (ภาค)
เขต
ตรวจ
ราชการ
จังหวัด
รองนายกรัฐมนตรี
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นายศักดิ์ สมบุญโต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นายจิรายุ นันท์ธราธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคเหนือ
16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคเหนือ
17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ภาคกลางและภาคตะวันออก
6 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ภาคใต้
7 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ภาคใต้
8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล นายพศิน โกมลวิชญ์ ภาคใต้
รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ภาคกลางและภาคตะวันออก
2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นายนริสชัย ป้อมเสือ ภาคกลางและภาคตะวันออก
รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว นายจิรายุ นันท์ธราธร ภาคกลางและภาคตะวันออก
9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง นายจิรายุ นันท์ธราธร ภาคกลางและภาคตะวันออก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นายกรีฑา สพโชค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ภาคกลางและภาคตะวันออก
18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ภาคเหนือ