ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

19 ส.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
02 ก.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
01 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
30 ก.ย. 2558 5. ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของสมาคมการค้า ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 6. ประกาศอำเภอ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 7. ใบสมัคร ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 8. แบบฟอร์มประวัติกรรมการ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 9. ตย.ส.อำเภอแจ้งประธานสภาเทศบาล-อบต.-เมืองพัทยา ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 4 จาก
  • <<
  • 2
  • 3
  • 4