ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

19 ส.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
02 ก.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
01 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
10 ธ.ค. 2558 เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)
3.ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของหอการค้า-สภา อก.
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
10 ธ.ค. 2558 เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)
2.ตย.ส.จังหวัดแจ้งประธานหอการค้า-สภาอก
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
10 ธ.ค. 2558 เอกสารเกี่ยวกับสรรหา ก.ธ.จ. (เกี่ยวข้องกับจังหวัด)
1.ประกาศจังหวัด (ปรับแล้ว)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
09 ธ.ค. 2558 ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
09 ธ.ค. 2558 ตารางแสดงวันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศรับรองรายชื่อ และวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ของของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
09 ธ.ค. 2558 รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 1. ประกาศจังหวัด (ปรับแล้ว) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 2. ตย.ส.จังหวัดแจ้งประธานหอการค้า-สภา อก. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 3. ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของหอการค้า-สภา อก. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 4. ตย.ส.จังหวัดแจ้งนายกสมาคมการค้า ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 3 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4