ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

24 พ.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
13 มี.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
17 ส.ค. 2561

สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
09 ธ.ค. 2558 ตารางแสดงวันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศรับรองรายชื่อ และวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ของของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
09 ธ.ค. 2558 รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 1. ประกาศจังหวัด (ปรับแล้ว) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 2. ตย.ส.จังหวัดแจ้งประธานหอการค้า-สภา อก. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 3. ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของหอการค้า-สภา อก. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 4. ตย.ส.จังหวัดแจ้งนายกสมาคมการค้า ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 5. ส.แจ้งรายชื่อผู้แทนของสมาคมการค้า ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 6. ประกาศอำเภอ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 7. ใบสมัคร ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ย. 2558 8. แบบฟอร์มประวัติกรรมการ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 3 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4