ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

09 เม.ษ. 2564

แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในจังหวัด

อ่านต่อ >
29 มี.ค. 2564

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
25 มี.ค. 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
16 ก.พ. 2564 ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือศูนย์ประสานงานของ ก.ธ.จ..pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
16 มิ.ย. 2563 การเทียบตำแหน่งและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
04 ธ.ค. 2562 รูปแบบการใช้ตราสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
04 ธ.ค. 2562 การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มการขอทำบัตรแสดงตนที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มประวัติเครือข่าย ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มประวัติที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มการขอทำบัตรแสดงตน ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
25 ก.พ. 2562 สรุปประเด็น-คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ก.ธ.จ. ชุดที่ 1-3.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.พ. 2561 ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่2) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4