ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

15 ต.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
15 ต.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

อ่านต่อ >
23 ส.ค. 2562

บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านต่อ >
เอกสารดาวน์โหลด
วันที่นำเข้าข้อมูล เรื่อง
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มการขอทำบัตรแสดงตนที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มประวัติเครือข่าย ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มประวัติที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
19 ส.ค. 2562 แบบฟอร์มการขอทำบัตรแสดงตน ก.ธ.จ. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
25 ก.พ. 2562 สรุปประเด็น-คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ก.ธ.จ. ชุดที่ 1-3.pdf ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.พ. 2561 ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่2) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.พ. 2561 ตัวอย่าง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.พ. 2561 ตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ กธจ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.พ. 2561 ตัวอย่าง ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่1) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.พ. 2561 ตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและคืนเงินทดรองราชการ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์
  • หน้า 1 จาก
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4