ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

09 เม.ษ. 2564

แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในจังหวัด

อ่านต่อ >
29 มี.ค. 2564

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
25 มี.ค. 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 9205 7523

2

นายกฤษฎา ตันสกุล
นายกฤษฎา ตันสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./ภาคธุรกิจเอกชน (อ.กะทู้) 66/2 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 076342424, 0816933240

3

นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
นางสาวศุภสิมา สังวาลย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.กะทู้) 75/60 หมู่ที่ 1 ถนนน้ำตกบางหวาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 0896483603

4

นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล
นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.เมืองภูเก็ต) 12/288 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0815978787

5

นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
นายสันต์ วรรณวิชัยกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ถลาง) 144/21 หมู่ที่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0869456647

6

นายสุรภูมิ หลักเลิศ
นายสุรภูมิ หลักเลิศ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 61/1 หมู่ที่ 11 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0896464654

7

นายจรัล ส่างสาร
นายจรัล ส่างสาร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด) 54/4-5/14-16 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 076217372

8

นายชริน ธำรงเกียรติกุล
นายชริน ธำรงเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 46/26 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 076526024-5, 093743866

9

นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0860536197

10

นางสาวบุญศรี   สุวรรณกำเนิด
นางสาวบุญศรี สุวรรณกำเนิด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0901972105

11

นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร
นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร จังหวัดภูเก็ต 83000 0818454679

12

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 39/9 หมู่ที่ 1 ถนนเทพประทาน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0816935123

13

นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 67/110 หมู่ที่ 1 ซอย 14 ถนนขวาง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 0819587531

14

นายปิยเดช เชื้อฉลาด
นายปิยเดช เชื้อฉลาด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 100 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนาใน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0894700051