ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

30 มี.ค. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
28 มี.ค. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านต่อ >
25 มี.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 022834063

2

นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ
นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./ภาคธุรกิจเอกชน (อ.เมืองภูเก็ต) 2/11 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0817979555

3

นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.เมืองภูเก็ต) 67/110 หมู่ที่ 1 ถนนขวาง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 0819587531

4

นายปภมัง คงพูล
นายปภมัง คงพูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ถลาง) 209/1 หมู่ที่ 8 ซอยหัวหาร-บ้านบางโจ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0819787995

5

นายมานะ พันธ์ฉลาด
นายมานะ พันธ์ฉลาด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.กะทู้) 13 ซอยพระบารมี 6 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 0818915258

6

นายศุภชาติ กิจดำเนิน
นายศุภชาติ กิจดำเนิน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 11 ซอยนาใน 2 ถนนนาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 0645659659

7

นายณฐนนท โกยสมบูรณ์
นายณฐนนท โกยสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) 43/45 หมู่ที่ 9 ถนนเมืองทอง-เขาขาด ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0962969828

8

นายสานุพงศ์ พรหมชัย
นายสานุพงศ์ พรหมชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 181 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0813969204

9

นางสาวเกว็ณกนิษฐ์ พรมจักร์
นางสาวเกว็ณกนิษฐ์ พรมจักร์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 100/191 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0894713253

10

นายสรายุทธ มัลลัม
นายสรายุทธ มัลลัม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด) 25/25 หมู่ 2 โรงเรียนนานาชาติบริติช ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0818923686

11

นางสาวภัทราวรรณ   ดีวงษ์
นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0854811783

12

นางนภาพร จันทร์สุข
นางนภาพร จันทร์สุข ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0982807568

13

นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์
นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร จังหวัดภูเก็ต 83000 0854842601, 076219900

14

นายจรัล ส่างสาร
นายจรัล ส่างสาร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 54/71 ถ.อ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 065-3485564

15

นายโสภณ เคี่ยมการ
นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 3/12 ซ.4 ถนนตรัง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 086-276656

16

นายกฤติกร วรเดชานิติธร
นายกฤติกร วรเดชานิติธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 65/96 หมู่ 1 ซ.2/3 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 081-9706141