ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

27 ก.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >
27 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)

อ่านต่อ >
26 ก.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 022834063

2

นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ
นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./ภาคธุรกิจเอกชน (อ.เมืองภูเก็ต) 2/11 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0817979555

3

นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.เมืองภูเก็ต) 67/110 หมู่ที่ 1 ถนนขวาง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 0819587531

4

นายปภมัง คงพูล
นายปภมัง คงพูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ถลาง) 209/1 หมู่ที่ 8 ซอยหัวหาร-บ้านบางโจ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0819787995

5

นายมานะ พันธ์ฉลาด
นายมานะ พันธ์ฉลาด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.กะทู้) 13 ซอยพระบารมี 6 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 0818915258

6

นายศุภชาติ กิจดำเนิน
นายศุภชาติ กิจดำเนิน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 11 ซอยนาใน 2 ถนนนาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 0645659659

7

นายณฐนนท โกยสมบูรณ์
นายณฐนนท โกยสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) 43/45 หมู่ที่ 9 ถนนเมืองทอง-เขาขาด ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0962969828

8

นายสานุพงศ์ พรหมชัย
นายสานุพงศ์ พรหมชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 181 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0813969204

9

นางสาวเกว็ณกนิษฐ์ พรมจักร์
นางสาวเกว็ณกนิษฐ์ พรมจักร์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 100/191 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0894713253

10

นายสรายุทธ มัลลัม
นายสรายุทธ มัลลัม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด) 25/25 หมู่ 2 โรงเรียนนานาชาติบริติช ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0818923686

11

นางนภาพร จันทร์สุข
นางนภาพร จันทร์สุข ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 098-2807568

12

นางสาววรีริน แย้มแสง
นางสาววรีริน แย้มแสง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 065-5026396

13

นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์
นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร จังหวัดภูเก็ต 83000 0854842601, 076219900

14

นายจรัล ส่างสาร
นายจรัล ส่างสาร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 54/71 ถ.อ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 065-3485564

15

นายโสภณ เคี่ยมการ
นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 3/12 ซ.4 ถนนตรัง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 086-2766561

16

นายกฤติกร วรเดชานิติธร
นายกฤติกร วรเดชานิติธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 65/96 หมู่ 1 ซ.2/3 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 081-9706141