ขนาดตัวอักษร
แจ้งข้อมูล ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

04 ส.ค. 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ชั้น ๒ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ >
03 ส.ค. 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสกุณา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อ่านต่อ >
01 ส.ค. 2565

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. ภูเก็ต
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 -

2

นายกฤษฎา ตันสกุล
นายกฤษฎา ตันสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./ภาคธุรกิจเอกชน (อ.กะทู้) 66/2 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 076342424, 0816933240

3

นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
นางสาวศุภสิมา สังวาลย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.กะทู้) 75/60 หมู่ที่ 1 ถนนน้ำตกบางหวาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 0896483603

4

นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
นายสันต์ วรรณวิชัยกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ถลาง) 144/21 หมู่ที่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0869456647

5

ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ อริยพิทยาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ อริยพิทยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.เมืองภูเก็ต) 69 หมู่ที่ 5 ซอยซุ่ยหลานอุทิศ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0812721448

6

นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล
นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 8/50 หมู่ที่ 1 ซอยธนิตธุรกิจ ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0895926481

7

นายณฐนนท โกยสมบูรณ์
นายณฐนนท โกยสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) 43/45 หมู่ที่ 9 ถนนเมืองทอง-เขาขาด ตำบลวิชิต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0962969828

8

นายจรัล ส่างสาร
นายจรัล ส่างสาร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด) 54/4-5/14-16 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 076217372

9

นายชริน ธำรงเกียรติกุล
นายชริน ธำรงเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 46/26 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 076526024-5, 093743866

10

นางสาวภัทราวรรณ   ดีวงษ์
นางสาวภัทราวรรณ ดีวงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0854811783

11

นางนภาพร จันทร์สุข
นางนภาพร จันทร์สุข ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0982807568

12

นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์
นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร จังหวัดภูเก็ต 83000 076219900

13

นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ
นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 39/9 หมู่ที่ 1 ถนนเทพประทาน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0816935123

14

นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 67/110 หมู่ที่ 1 ซอย 14 ถนนขวาง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 0819587531

15

นายปิยเดช เชื้อฉลาด
นายปิยเดช เชื้อฉลาด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 100 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนาใน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 0894700051