ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

29 ม.ค. 2561

ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านต่อ >
15 ธ.ค. 2560

สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

อ่านต่อ >
20 พ.ย. 2560

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 -

2

นายบันลือ สันถวไมตรี
นายบันลือ สันถวไมตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./ภาคประชาสังคม (อ.เมืองนนทบุรี) 70/438 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 025737259, 0867721244

3

นายวันชัย ศรีเพ็ง
นายวันชัย ศรีเพ็ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./สมาชิกสภาท้องถิ่น 78/9 ม.1 ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0899147567

4

นายจันทร์ ปานเจริญ
นายจันทร์ ปานเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ไทรน้อย) 22/2 หมู่ที่ 1 ซอยริมคลองขุนศรี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 029219295

5

นายพรเลิศ เถื่อนใย
นายพรเลิศ เถื่อนใย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางใหญ่) 73/265 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 0817552810

6

นายวรชัย วานิช
นายวรชัย วานิช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางบัวทอง) 6/291 หมู่ที่ 1 ซอยบางบัวทองเคหะ2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 0850746833

7

นายวิเชียร แจ่มศิริ
นายวิเชียร แจ่มศิริ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ปากเกร็ด) 23 ม.5 ซอยขุนมหาดไทย ถนน 345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0817754750

8

นายวิเชียร สาเทศ
นายวิเชียร สาเทศ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางกรวย) 107/4 ม.10 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 23 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0838405691

9

นายประสาท จันทร์ใบเล็ก
นายประสาท จันทร์ใบเล็ก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 37 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์24แยก2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 0844565558

10

นายสันติ บินอาฮาหมัด
นายสันติ บินอาฮาหมัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 62/3 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 -

11

นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด) 6/9 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 025712313, 0818681122

12

นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร
นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 50/397 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปผากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0813360955

13

นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด) 222/2 หมู่ที่ 2 ซอย 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 024233545, 0818254499

14

นางแกมกาญจน์   อุ่นนันกาศ
นางแกมกาญจน์ อุ่นนันกาศ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 084812132

15

นางนภาพร จันทร์สุข
นางนภาพร จันทร์สุข ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0982807568