ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

24 พ.ค. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
13 มี.ค. 2562

คำชี้แจง และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

อ่านต่อ >
17 ส.ค. 2561

สรุปผลการสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0844392884

2

นายวันชัย ศรีเพ็ง
นายวันชัย ศรีเพ็ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./สมาชิกสภาท้องถิ่น 78/9 ม.1 ซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0899147567

3

นายจันทร์ ปานเจริญ
นายจันทร์ ปานเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ไทรน้อย) 22/2 หมู่ที่ 1 ซอยริมคลองขุนศรี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 029219295

4

นายบันลือ สันถวไมตรี
นายบันลือ สันถวไมตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.เมืองนนทบุรี) 70/438 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 025737259, 0867721244

5

นายพรเลิศ เถื่อนใย
นายพรเลิศ เถื่อนใย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางใหญ่) 73/265 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 0817552810

6

นายวรชัย วานิช
นายวรชัย วานิช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางบัวทอง) 6/291 หมู่ที่ 1 ซอยบางบัวทองเคหะ2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 0850746833

7

นายวิเชียร แจ่มศิริ
นายวิเชียร แจ่มศิริ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ปากเกร็ด) 23 ม.5 ซอยขุนมหาดไทย ถนน 345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0817754750

8

นายวิเชียร สาเทศ
นายวิเชียร สาเทศ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางกรวย) 107/4 ม.10 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 23 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0838405691

9

นายประสาท จันทร์ใบเล็ก
นายประสาท จันทร์ใบเล็ก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 37 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์24แยก2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 0844565558

10

นายสันติ บินอาฮาหมัด
นายสันติ บินอาฮาหมัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 62/3 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 -

11

นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล
นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด) 6/9 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 025712313, 0818681122

12

นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร
นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) 50/397 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปผากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0813360955

13

นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด) 222/2 หมู่ที่ 2 ซอย 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 024233545, 0818254499

14

นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์
นางเบญจวรรณ ธนะปัทม์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 -

15

นางสาวธิดารัตน์   ดวงเด่นมาก
นางสาวธิดารัตน์ ดวงเด่นมาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0922491374

16

นางนฤมล ซู
นางนฤมล ซู ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 47/19/2 ซ.ศิริชัย 1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000 0818083069

17

นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์
นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 88/350 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 หมู่บ้านปาริชาต ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0922468394

18

นายวชิระ เพ่งผล
นายวชิระ เพ่งผล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 10/112 ม.7 ซ.บางกรวย 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0800672869