ขนาดตัวอักษร
ติดต่อ ส.ก.ธ.จ. คำถามที่พบบ่อย แผนผังเว็บไซต์
ก.ธ.จ.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กิจกรรมของ ก.ธ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

03 ส.ค. 2560

การจัดงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ >
22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

อ่านต่อ >
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ 3 22 มิ.ย. 2560

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. วาระที่ 3

อ่านต่อ >
ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
วาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วาระที่ 2

1

นางประภาศรี บุญวิเศษ
นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.ธ.จ. นนทบุรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0813743373

2

นางนฤมล ซู
นางนฤมล ซู ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน ก.ธ.จ./ภาคธุรกิจเอกชน 47/19/2 ม.7 ซ.ศิริชัย1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 025272529

3

นายธนากร มะโนรัตน์
นายธนากร มะโนรัตน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางใหญ่) 65/51 ม.3 ซ.กันตณา ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 029277718, 0870536038

4

นายบันลือ สันถวไมตรี
นายบันลือ สันถวไมตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.เมืองนนทบุรี) 28 ซ.สามัคคี58/26 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 025737257, 0867721244

5

นายยวง เขียวนิล
นายยวง เขียวนิล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ไทรน้อย) 19/1 ม.7 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 0819299159

6

นายวิเชียร แจ่มศิริ
นายวิเชียร แจ่มศิริ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.ปากเกร็ด) 23 ม.5 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0817754750

7

นายวิเชียร สาเทศ
นายวิเชียร สาเทศ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางกรวย) 107/4 ม.10 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 23 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0838405691

8

นายวินัย เรี่ยวแรง
นายวินัย เรี่ยวแรง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคประชาสังคม (อ.บางบัวทอง) 30 ม.1 ถ.345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0851162958

9

นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล
นายสุรชัย อมรพงษ์มงคล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 9/9 ม.2 ถ.พระบรมราชชนนี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 0817336300

10

นายวันชัย ศรีเพ็ง
นายวันชัย ศรีเพ็ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) 78/9 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11100 028828686, 0899147567

11

นายสันติ บินอาฮาหมัด
นายสันติ บินอาฮาหมัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 62/3 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0818144791

12

นายไพโรจน์ นพทีปกังวาล
นายไพโรจน์ นพทีปกังวาล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (หอการค้าจังหวัด) 39 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0813236565

13

นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ/ภาคธุรกิจเอกชน (สมาคมการค้าในเขตจังหวัด) 222/20 ม.2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 029266879

14

นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์
นายบุญชื่น ถิระสิทธิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0850481101

15

นายวิบูลย์ โค้วตระกูล
นายวิบูลย์ โค้วตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0892057503

16

นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์
นางสาวผกาพรรณ นันทรัตน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0854811647,0877739974

17

นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์
นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 11000 02528470ต่อ14123,0896846907

18

นายอิทธิกร ขำเดช
นายอิทธิกร ขำเดช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 141 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ซ.ปากน้ำฝั่งเหนือ 11 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 0814211950

19

นายตระกูล เผ่าเผือก
นายตระกูล เผ่าเผือก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 153/24 หมู่ที่ 2 ซอยนนทบุรี ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000 0898956436